KẾ HOẠCH PHÒNG TRANH CÔNG NGHỆ

PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI   TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ

Số:   /KH-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                    

                                                    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cốc Lếu, ngày 11 tháng 9 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai thực hiện “Phòng tranh Công nghệ”

Năm học 2020 - 2021

 

 

Căn cứ vào kế hoạch số 28/KH-PGD&ĐT ngày 09/9/2020 của phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021, cấp Tiểu học;

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-TH, ngày 10/9/2020, Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Kế hoạch Giáo dục nhà trường số 21/KH-TH, ngày 10/9/2020; Kế hoạch số: 22/KH-CM, ngày 11/9/2020 của Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2020-2021;

Căn cứ vào vào đề xuất của Tổ Mĩ thuật và tình hình điều kiện thực tế của đơn vị. Trường Tiểu học Hoàng Văn thụ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện “Phòng tranh công nghệ” năm học 2020 - 2021 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nêu cao tính tự chủ môn Mĩ thuật; Phát huy tính sáng tạo, sự đa dạng về phương pháp, cách thức tổ chức dạy học, tăng cường việc dạy học thông qua trải nghiệm, thực hành,.. Từ đó nâng cao được chất lượng môn Mĩ thuật, chất lượng hoạt động của câu lạc bộ Mĩ thuật; Phát huy năng khiếu nghệ thuật (hội họa) cho học sinh.

- Xây dựng được phòng tranh mang tính nghệ thuật cao, có nhiều sản phẩm của học sinh để trưng bày, quảng bá rộng rãi thông qua các kênh thông tin như triển lãm tại nhà trường, thông qua trang Website của nhà trường (Mục Phòng tranh công nghệ)

- Tạodiễn đàn trao đổi, chia sẻ,gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc động viên khích lệ phát huy năng khiếu cho học sinh,…

2. Yêu cầu

- Phòng tranh được tổ chức thường xuyên, huy động sự tham gia của đông đảo học sinh toàn trường.

- Nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh,đảm bảo tính khả thi.

- Ứng dụng công nghệ để kết nối, lan tỏa, vận động cộng đồng tham gia, ủng hộ trên tinh thần tự nguyện.Các hình ảnh thông tin phòng tranh phải được nhà trường duyệt trước khi đưa thông tin lên trang Website.

- Các khoản quỹ thu được từ phòng tranh phải được thực hiện chi đúng mục đích, quyết toán công khai, rõ ràng.

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ tháng 9/2020 đến hết tháng 5/2021 (Thực hiện xiêt suốt trong năm học).

Thời gian hoạt động phòng tranh: Vào 16 giờ 05 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần.

2. Địa điểm: Phòng tranh - Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập câu lạc bộ

Nhà trường thành lập Câu lạc bộ Mĩ thuật (đảm bảo đúng theo quy trình và thủ tục theo quy định)

Tiến hành cho học sinh tự nguyện đăng ký vào câu lạc bộ: Các giáo viên Mĩ thuật có thể định hướng cho các học sinh có năng khiếu về hội họa để các em lựa chọn giữa các câu lạc bộ nhằm phát huy tốt nhất năng lực, năng khiếu của bản thân (Việc đăng ký vào câu lạc bộ hoàn toàn tự nguyện)

2. Xây dựng nội dung, chương trình hoạt động

Nhóm giáo viên Mĩ thuật có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giáo dục về nội dung hoạt động phòng tranh. Các nội dung kế hoạch xây dựng thực hiện phải xác định được rõ mục tiêu cần đạt, thể hiện rõ được các hoạt động giáo dục, các nội dụng hoạt động theo chủ đề, chủ điểm.

Trong đó lưu ý thiết kế theo hướng:

+ Nội dung giáo dục chung cho CLB (phát hiện học sinh năng khiếu): Dành cho tất cả học sinh tham gia hoạt động chung.

+ Nội dung nâng cao (dành cho các em nổi trội về năng khiếu): để có những sản phẩm có chất lượng làm sản phẩn trưng bày tại phòng tranh và đưa lên phòng tranh CNTT trang Wesite của nhà trường.

3. Thực hiện đưa sản phẩm hoạt động của CLB lên Phòng tranh Công nghệ

Nhóm phụ trách phòng tranh công nghệ phối hợp với giáo viên giảng dạy để ghi hình lại những vi deo hoạt động của câu lạc bộ, những hình ảnh về sản phẩm của phòng tranh để đưa tin lên Phòng tranh Công nghệ trên Website của nhà trường, để quảng bá rộng rãi.

Thực hiện thiết kế Phòng tranh Công nghệ trên Website sao cho sinh động, tạo sự chú ý, thu hút người xem. Mỗi 1 sản phẩm đều có nhưng thông số rõ ràng (như giới thiệu về sản phẩm, giá cả của sản phẩm,…); Cần có địa chỉ liên hệ để trao đổi, giao dịch.

4. Thực hiện xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất cho phòng tranh

- Địa điểm phòng học: Thực hiện tại phòng nhà trống.

- Giao cho nhóm giáo viên Mĩ thuật kiểm tra thực tế và có dự toán kinh phí chi tiết tham mưu cho nhà trường đầu tư về cơ sở vật chất, các điều kiện để phòng tranh được hoạt động tốt nhất, đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tổ chuyên môn

Triển khai đến các lớp, kế hoạch thực hiện Phòng tranh Công nghệ, các lớp triển khai tới học sinh và phụ huynh, cho học sinh tự nguyện đăng ký tham gia CLB.

2. Nhóm giáo viên mĩ thuật:

- Thực hiện công tác tham mưu với nhà trường trong việc xây dựng chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, các vật dụng cần thiết cho phòng tranh.

- Xây dựng nội dung, chương trình kế hoạch hoạt động của CLB.

(Thời gian hoàn thiện xong trước ngày 15/9/2020)

 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Phòng tranh Công nghệ nămhọc 2020-2021. Yêu cầu các Tổ chuyên môn, các bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Các tổ chuyên môn;

- Giáo viên, HS;

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Anh

                                                                                                                                  

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

THỜI GIAN

NỘI DUNG

LỰC LƯỢNG THAM GIA

GHI CHÚ

Từ

9 - 12

2020

Nội dung 1: Nghệ thuật dân gian

 

Khối 2 + 3: Nghệ thuật tạo hình không gian.

Khối 4 + 5: Trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống.

- Đ/c Năm xây dựng kế hoạch HĐ thực hiện phòng tranh công nghệ.

- Học sinh + GVMT

 

Khối 2 + 3: Trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ và Hàng Trống.

Khối 4 + 5: Nghệ thuật tạo hình không gian.

- Học sinh + GVMT

 

Từ

01 - 05

2021

Nội dung 2: Em yêu bản sắc quê em

 

 

Khối 2 + 3:Vẽ tranh về các dân tộc.

Khối 4 + 5: Vẽ tranh phong cảnh

- Học sinh + GVMT

 

Nội dung 3: Màu sắc cầu vồng

 

Khối 2 + 3:Vẽ tranh tĩnh vật. Tạo hình trên tranh

Khối 4 + 5: Vẽ sáng tạo kết hợp tạo hình.

 

- Học sinh + GVMT

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng 10 : 108
Năm 2021 : 1.925