Thật may mắn cho những ai có mặt trong hội thi “Tìm hiểu và học tập làm theo lời Bác”. Bởi ở đó, ta như được thấy lại cả cuộc đời Bác “Chăm lo cho cuộc sống nhân dân”, ta như được ...